• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Eco Tape Cartridge EA761DS-15

Eco Tape Cartridge EA761DS-15

【Product Specifications】
・8m/roll
・Letter color-Black
・Eco Mark-certified product
・For EA761DT-3A, -4, -11, -12, -16, -17, DW-1, DR-1B
・Select the suitable width tape.
・Tape width…9mm
・Color…Yellow

Part Number
EA761DS-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA761DS-15 in the Eco Tape Cartridge EA761DS-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761DS-15 ในชุด Eco Tape Cartridge EA761DS-15

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)