• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

USB Flash Memory EA759GV-18B

USB Flash Memory EA759GV-18B

【Product Specifications】
・Interface-USB2.0
・Dim.-60 x 18.8 x 8.6mm
・Weight-8.5g
・Supported OS-Windows 7/Vista/XP/Mac OS 9.0 or later/Linux Kernel 2.4.2 or later
・Capacity…16GB

Part Number
EA759GV-18B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA759GV-18B in the USB Flash Memory EA759GV-18B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA759GV-18B ในชุด USB Flash Memory EA759GV-18B

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Board Master S
    Board Master S

    PILOT CO

    Days to Shipวันจัดส่ง : 11 Day(s)

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)