• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Loupe with Light EA756MH-90

Loupe with Light EA756MH-90

【Product Specifications】
・Power supply-C size battery x 2 pcs (separately sold)
・Glass lens
・Magnification…2.5 x
・Lens dia.…90mm
・Overall length…240mm

Part Number
EA756MH-90
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA756MH-90 in the Loupe with Light EA756MH-90 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA756MH-90 ในชุด Loupe with Light EA756MH-90

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)