• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thermo, Hygrometer EA728EB-37

Thermo, Hygrometer EA728EB-37

【Product Specifications】
・Measurement range-Temperature: -30 to +50℃, Humidity: 10 to 90%
・Dim.-Dia. 120 x 27mm
・Weight-115g
・Material-Resin
・Color…White

Part Number
EA728EB-37
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728EB-37 in the Thermo, Hygrometer EA728EB-37 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728EB-37 ในชุด Thermo, Hygrometer EA728EB-37

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)