• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Water-Proof Digital Thermometer EA728AS-21

Water-Proof Digital Thermometer EA728AS-21

【Product Specifications】
・Measurement range--10 to 110℃
・Resolution- 0.1 Celsius degrees
・Accuracy-±1℃
・Water proof structure-IPX7
・Power supply-AAA batteryx4 pcs(included)
・Size-Body:122(W)x30(D)x85(H)mm, sensor:φ5x500mm
・Weight-205g
・Cord Length(m)-1.5
・The indicator unit is compatible with wall hanging. If you fix the sensor using the clip attached to it, your hands are free.

Part Number
EA728AS-21
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728AS-21 in the Water-Proof Digital Thermometer EA728AS-21 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AS-21 ในชุด Water-Proof Digital Thermometer EA728AS-21

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)