• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Indoor, Outdoor] Maximum , Minimum Thermometer EA728AE-2

[Indoor, Outdoor] Maximum , Minimum Thermometer EA728AE-2

【Product Specifications】
・Measurement range-Indoor: -10 to +50℃, 0utdoor: -50 to +70℃
・Indoor/outdoor highest/lowest temperature reading memory display function
・Resolution-0.1℃
・Power supply-AAA battery x 1 pc
・External sensor cord length-About 2.8m
・Dim.-100(W) x 13(D) x 56(H)mm

Part Number
EA728AE-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728AE-2 in the [Indoor, Outdoor] Maximum , Minimum Thermometer EA728AE-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AE-2 ในชุด [Indoor, Outdoor] Maximum , Minimum Thermometer EA728AE-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)