• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Indoor, Outdoor] Thermometer EA728AE-19A

[Indoor, Outdoor] Thermometer EA728AE-19A

【Product Specifications】
・Measurement range- inside temperature:0 to 50℃, outside temperature:-40 to 70℃,humidity:15 to 95%RH
・Resolution-Temperature:0.1 Celsius degrees, Humidity:1%RH
・Function-Temperature and humidity save of Max. and Min. , timer
・Power supply-AAA batteryx1 pc(included)
・Size-101(W)x24(D)x108(H)mm
・Weight-150g
・Wall hanging and standing selectable
・Outside Sensor code length-3m

Part Number
EA728AE-19A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728AE-19A in the [Indoor, Outdoor] Thermometer EA728AE-19A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AE-19A ในชุด [Indoor, Outdoor] Thermometer EA728AE-19A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)