• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Indoor, Outdoor] Maximum, Minimum Thermometer EA728AC-15

[Indoor, Outdoor] Maximum, Minimum Thermometer EA728AC-15

【Product Specifications】
・Measurement range-Indoor: -10 to +50℃, Outdoor: -50 to +70℃
・Resolution-0.1℃
・With highest/lowest temperature reading memory display function
・Dim.-140 x 96 x 23mm
・Outdoor sensor cord-2.8m
・Power supply-AA battery x 1 pc
・Weight-160g

Part Number
EA728AC-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728AC-15 in the [Indoor, Outdoor] Maximum, Minimum Thermometer EA728AC-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AC-15 ในชุด [Indoor, Outdoor] Maximum, Minimum Thermometer EA728AC-15

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)