• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Bimetal-Type Thermometer EA727AA-62

Bimetal-Type Thermometer EA727AA-62

【Product Specifications】
・Case material-Plastic
・Mounting screw-PT1/2 (Brass)
・temperature sensing part dia.-8mm (Brass)
・For indoorDial dia.-100mm, Case OD-110mm
・Measurementrange (℃)…0 to 150
・Temperature sensingpart length (mm)…100
・Onedivision…2℃

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA727AA-62

Part Number
EA727AA-62
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA727AA-62 in the Bimetal-Type Thermometer EA727AA-62 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)