• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thickness Gauge EA725RE-13

Thickness Gauge EA725RE-13

【Product Specifications】
・Leaf size-300 x 12.7mm
・The thickness is printed out in each sheet at 150mm interval.
・Dim. (mm)…0.45

Part Number
EA725RE-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725RE-13 in the Thickness Gauge EA725RE-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725RE-13 ในชุด Thickness Gauge EA725RE-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)