• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Telescopic Pole For Measurement EA720MF-21

Telescopic Pole For Measurement EA720MF-21

【Product Specifications】
・Overall length-2m
・Storage dim.-0.27m
・Weight-0.2kg
・Min. dia. of joint pipe-Dia. 16.0mm
・Max. dia. of joint pipe-Dia. 30.5mm
・Fiber Glass
・Accessories-Vinyl case
・20cm pitch red-white coloring

Part Number
EA720MF-21
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720MF-21 in the Telescopic Pole For Measurement EA720MF-21 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA720MF-21 ในชุด Telescopic Pole For Measurement EA720MF-21

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)