• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Square with Stand (Scale) EA719AM-1

Square with Stand (Scale) EA719AM-1

【Product Specifications】
・Measurement of perpendicularity of a product or part
・Material-Carbon steel
・With a scale having 1mm divisions on one side (equivalent to JIS 2nd grade)
・Dim. (mm)…100 x 70
・Perpendicularity (mm)…±0.03

Part Number
EA719AM-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AM-1 in the Square with Stand (Scale) EA719AM-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AM-1 ในชุด Square with Stand (Scale) EA719AM-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)