• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat-Type Square [1st Class Hardening] EA719AK-8

Flat-Type Square [1st Class Hardening] EA719AK-8

【Product Specifications】
・Hardened, and HS 60° or more of hardness
・For general work. Strict accuracy cannot be retained.
・Perpendicularity-[±10 + L/20]μm
・Material-Mild steel
・Interior and exterior angle measurement surfaces are lapping fishing,and the side surfaces are polishing finishing.
・Dim. (mm)…300 x 200

Part Number
EA719AK-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AK-8 in the Flat-Type Square [1st Class Hardening] EA719AK-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AK-8 ในชุด Flat-Type Square [1st Class Hardening] EA719AK-8

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)