• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Combination Square EA719AG-3

Combination Square EA719AG-3

【Product Specifications】
・Min. scale-0.5mm
・For 45°, 90°
・With scriber hook
・Scale…600mm

Part Number
EA719AG-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AG-3 in the Combination Square EA719AG-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AG-3 ในชุด Combination Square EA719AG-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)