• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Precision Square EA719AD-12

Precision Square EA719AD-12

【Product Specifications】
・The inside of the longer side has a knife shape.
・Side (Section) x Side (Section)…40(5 x 3.5) x 28(8.5 x 3.5)
・Perpendicularity (mm)…0.0024

Part Number
EA719AD-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AD-12 in the Precision Square EA719AD-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AD-12 ในชุด Precision Square EA719AD-12

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)