• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Precision Master Square EA719AA-40

Precision Master Square EA719AA-40

【Product Specifications】
・For perpendicularity adjustment
・Accuracy-0.0025mm/150mm
・A…40
・B…40

Part Number
EA719AA-40
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AA-40 in the Precision Master Square EA719AA-40 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719AA-40 ในชุด Precision Master Square EA719AA-40

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)