• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Table-Top Scale EA715EM-20

Table-Top Scale EA715EM-20

【Product Specifications】
・Tray Dim.-316(W) x 280(D)mm
・Outer size-316(W) x 316(D) x 60(H)mm
・Power supply-AC adapter(included) or C battery x 3pcs(separately sold)
・Function-Auto power off(when using battery), Tare subtraction
・Weight-1.2kg
・With handle for ease of carrying
・Weighing capacity-20kg
・Minimum scale-10g

Part Number
EA715EM-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA715EM-20 in the Table-Top Scale EA715EM-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715EM-20 ในชุด Table-Top Scale EA715EM-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)