• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Table-Top Scale EA715EH-30

Table-Top Scale EA715EH-30

【Product Specifications】
・Weighing capacity-30kg
・Minimum scale-1g
・Power supply-AC adapter(included), built-in rechargeable battery
・Max. measurable quantity-3,000 pcs
・Display-Weight, number, %, check, check number, check%, cumulative, animal
・Function-Datahold,weighing below, RS232C output
・Tray Dim.-300(W) x 225(D)mm
・Size-311(W) x 327(D) x 117(H)mm
・Weight-4.2kg
・Built-in buzzer, the mounted LED (yellow, green, and red) display
・Equipped with a hook for measurement of items under the floor *Check function- Set upper/lower limits and check if the measured item is within the range.

Part Number
EA715EH-30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA715EH-30 in the Table-Top Scale EA715EH-30 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715EH-30 ในชุด Table-Top Scale EA715EH-30

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)