• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Analog Insulation Tester EA709BA-4

Analog Insulation Tester EA709BA-4

【Product Specifications】
・AC voltage-0 to 600V
・AC voltage accuracy-±5% of max display
・Power supply-AA battery x 4 pcs
・Dim.-159(W) x 40(D) x 92(H)mm
・Weight-420g
・Accessories-Portable case, test lead with a switch
・Rated voltage (DCV)…500V
・Rated resistance…1000MΩ

Part Number
EA709BA-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA709BA-4 in the Analog Insulation Tester EA709BA-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709BA-4 ในชุด Analog Insulation Tester EA709BA-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)