• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Digital Clamp Meter EA708MB

Digital Clamp Meter EA708MB

【Product Specifications】
・Wide measurement range of 0.1mA to 1000A. With recorder output
・AC current-200m/2/20/200/1,000A
・Max. window dia.-80mm
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・Dim.-138(W) x 37(D) x 225(H)mm
・Weight-500g

Part Number
EA708MB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708MB in the Digital Clamp Meter EA708MB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708MB ในชุด Digital Clamp Meter EA708MB

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)