• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Digital Clamp Meter EA708D-26

Digital Clamp Meter EA708D-26

【Product Specifications】
・True effective value can be measurable
・DC・AC current-200/2000A
・DC・AC voltage-6/60/600/1000V
・Resistance-600/6k/60k/600k/6M/40MΩ
・Frequency-10/1999Hz
・Conduction check, diode test, LFP function, etc.
・Clamp I.D.-Dia.55mm
・Power supply-AA batteryx2 pcs(included)
・Size-97(W)x43(D)x264(H)mm
・Weight-about 640g(including battery)
・With test lead
・With Pin cap
・Multi functions meter corresponding to category 4

Part Number
EA708D-26
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708D-26 in the Digital Clamp Meter EA708D-26 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708D-26 ในชุด Digital Clamp Meter EA708D-26

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)