• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[EA708D-20] Communication Unit EA708D-21

[EA708D-20] Communication Unit EA708D-21

【Product Specifications】
・Length-140mm
・Interface-USB2.0: support for Windows XP/Vista/7/8
・Use this along with EA708D-20A.

Part Number
EA708D-21
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708D-21 in the [EA708D-20] Communication Unit EA708D-21 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708D-21 ในชุด [EA708D-20] Communication Unit EA708D-21

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)