• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Digital Clamp Meter EA708D-13G

Digital Clamp Meter EA708D-13G

【Product Specifications】
・True effective value can be measured.
・DC voltage-600.0V
・AC voltage-600.0V
・AC current-66.00/660.0A
・Resistance-660.0Ω
・Frequency-Voltage: 660.0/6.666k/66.00k/100.0kHz,Current: 660.0/6.666k/30.00kHz
・Clamp dia.-Dia. 30mm
・Function-Continuity check, INRUSH function, max/min value holding, data holding, auto power-off, back light
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・Dim.-69(W) x 38(D) x 208(H)mm
・Weight-265g (including batteries)
・Accessories-Test lead, portablecase
・The current can be measured when the power supply of the measuring equipment is turned on. (INRUSH function)

Part Number
EA708D-13G
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708D-13G in the Digital Clamp Meter EA708D-13G series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708D-13G ในชุด Digital Clamp Meter EA708D-13G

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)