• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Digital Clamp Meter EA708B-20

Digital Clamp Meter EA708B-20

【Product Specifications】
・DC voltage-200mV to 600V (Automatic ranging)
・AC voltage-2V to 600V (Automatic ranging)
・AC current-20/200/2000A (Manual)
・Resistance-200Ω to 20MΩ(Automatic ranging)
・Working circuit voltage-600VAC or lower
・Maximum measurable conductordia.-55mm
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・Dim.-70(W) x 34(D) x 240(H)mm
・Weight-Approx. 450g
・With a test lead
・With a case

Part Number
EA708B-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708B-20 in the Digital Clamp Meter EA708B-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708B-20 ในชุด Digital Clamp Meter EA708B-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)