• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Digital Clamp Meter EA708AD-1

Digital Clamp Meter EA708AD-1

【Product Specifications】
・DC voltage-2/200/1,000V
・AC voltage-200/750V
・AC current-20/200/600A
・Resistance-200/200kΩ
・Power supply-9V battery x 1 pc
・Clamp ID-34mm
・Dim.-82(W) x 33(D) x 192(H)mm
・Weight-270g
・With a test lead

Part Number
EA708AD-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708AD-1 in the Digital Clamp Meter EA708AD-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708AD-1 ในชุด Digital Clamp Meter EA708AD-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)