• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Clip Adapter for EA707NA-26, 28 EA707NA-31

Clip Adapter for EA707NA-26, 28 EA707NA-31

【Product Specifications】
・For EA707NA-26 to -28 Clip Adaptor
・Socket Dia …Dia 4mm
・Max. Opening …36mm
・Full length …95mm
・Weight …64g

Part Number
EA707NA-31
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA707NA-31 in the Clip Adapter for EA707NA-26, 28 EA707NA-31 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707NA-31 ในชุด Clip Adapter for EA707NA-26, 28 EA707NA-31

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)