• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pocket Digital Tester EA707D-33

Pocket Digital Tester EA707D-33

【Product Specifications】
・DC voltage-400m/4/40/400/500V
・AC voltage-4/40/400/500V
・Resistance-400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・Continuatity check-Open voltage: about 0.4V(Buzzer sounds at less than about 10 to 120Ω.)
・Diode test-Open voltage: about 1.5V
・Dim.-57(W) x 18(D) x 115(H)mm
・Power supply-Solar cell + secondary cell
・Weight-85g

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA707D-33

Part Number
EA707D-33
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Same day

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA707D-33 in the Pocket Digital Tester EA707D-33 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)