• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stopper EA637JB-12

Stopper EA637JB-12

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・Spec.…Double
・A…7.5
・B…25
・D…10
・F…22

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637JB-12

Part Number
EA637JB-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637JB-12 in the Stopper EA637JB-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637JB-12 ในชุด Stopper EA637JB-12

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)