• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Slot Stop EA637HE-24

Slot Stop EA637HE-24

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・T slot…24
・Screw…M20
・B…40
・L1…80

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637HE-24

Part Number
EA637HE-24
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637HE-24 in the Slot Stop EA637HE-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637HE-24 ในชุด Slot Stop EA637HE-24

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)