• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Quick Action] Clamp Nut EA637GZ-8

[Quick Action] Clamp Nut EA637GZ-8

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel (zinc-plated)
・The nut can be moved through to a tightening section in one breath. (with lock)
・Screw…M8
・SW…19
・M…10.5

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637GZ-8

Part Number
EA637GZ-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637GZ-8 in the [Quick Action] Clamp Nut EA637GZ-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GZ-8 ในชุด [Quick Action] Clamp Nut EA637GZ-8

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)