• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

T-Slot Cover EA637GV-28

T-Slot Cover EA637GV-28

【Product Specifications】
・Cover for T-slot of a work
・Material-Aluminum
・Full length-1,000mm
・T slot…28

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637GV-28

Part Number
EA637GV-28
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637GV-28 in the T-Slot Cover EA637GV-28 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GV-28 ในชุด T-Slot Cover EA637GV-28

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)