• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Concave Washer EA637GS-48

Concave Washer EA637GS-48

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・For more stable tightening
・Use this product in combination with the EA637GR series.
・Screw…M48
・D1…56
・D…92
・H…22

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA637GS-48

Part Number
EA637GS-48
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637GS-48 in the Concave Washer EA637GS-48 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)