• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/9 to 4:00 24/9/2018. We apologize for the inconvenience.

Spherical Washer EA637GR-16

Spherical Washer EA637GR-16

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・For more stable tightening
・Use this product in combination with the EA637GS series.
・Screw…M16
・D1…17
・D…30
・H…5.3

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA637GR-16

Part Number
EA637GR-16
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637GR-16 in the Spherical Washer EA637GR-16 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)