• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

T-Slot Nut EA637FP-22

T-Slot Nut EA637FP-22

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel(C45)
・TSlot…22
・Screw…M20
・A…28
・C…35
・D…14

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637FP-22

Part Number
EA637FP-22
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637FP-22 in the T-Slot Nut EA637FP-22 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FP-22 ในชุด T-Slot Nut EA637FP-22

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)