• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
View Other Model Numbers
Deep Socket (Z-EAL) EA619BH-10 EA619BH-10

* Images are for illustrative purposes. The content and/or shape may differ depending on the selected model number.

Deep Socket (Z-EAL) EA619BH-10
Part Number: EA619BH-10

Standard Unit Price: - Special Price -
Days to Shipวันจัดส่ง: 3 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Square drive-3/8
・Length-55mm
・Across flats(mm)-10
・Dia.(mm)-14

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA619BH-10 in the Deep Socket (Z-EAL) EA619BH-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA619BH-10 ในชุด Deep Socket (Z-EAL) EA619BH-10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)