• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Flex Type Combination Gear Wrench EA614LK-14

Flex Type Combination Gear Wrench EA614LK-14

【Product Specifications】
・12 point
・Material-Chrome-vanadium steel
・Head rotates 180°.
・Dim.…14mm
・Length…190mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA614LK-14

Part Number
EA614LK-14
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA614LK-14 in the Flex Type Combination Gear Wrench EA614LK-14 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)