• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Cutter (for Unpacking) EA589AY-11

Cutter (for Unpacking) EA589AY-11

【Product Specifications】
・Dim.-160 x 53 x 11mm
・Weight-48g
・Material-Body: ABS resin, Blade: Special cutting steel
・Enabled to cut a band and tape
・Because of limited exposure of a blade, safety unpacking is possible.
・With 1 spare blade
・Specification…Body

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA589AY-11

Part Number
EA589AY-11
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA589AY-11 in the Cutter (for Unpacking) EA589AY-11 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)