• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
View Other Model Numbers
Impact Plus Bit EA550WK-13 EA550WK-13

* Images are for illustrative purposes. The content and/or shape may differ depending on the selected model number.

Impact Plus Bit EA550WK-13
Part Number: EA550WK-13

Standard Unit Price: - Special Price -
Days to Shipวันจัดส่ง: 5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Hexagonal shank-3/8
・Overall length-35mm
・Tip…#3

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA550WK-13 in the Impact Plus Bit EA550WK-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA550WK-13 ในชุด Impact Plus Bit EA550WK-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)