• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rebar Bender EA545C-22

Rebar Bender EA545C-22

【Product Specifications】
・Applicable reinforcing bar dia.-Dia.13mm
・Plate dim.-140×170mm
・Weight-950g

Part Number
EA545C-22
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA545C-22 in the Rebar Bender EA545C-22 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA545C-22 ในชุด Rebar Bender EA545C-22

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)