• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locking C Clamp EA533AH-9

Locking C Clamp EA533AH-9

【Product Specifications】
・Steel
・Overall length…225mm
・Opening…0 to 112mm
・Opening depth…121mm

Part Number
EA533AH-9
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA533AH-9 in the Locking C Clamp EA533AH-9 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA533AH-9 ในชุด Locking C Clamp EA533AH-9

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)