• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locking C Clamp EA533AH-6

Locking C Clamp EA533AH-6

【Product Specifications】
・Overall length…150mm
・Opening…0 to 54mm
・Opening depth…38mm

Part Number
EA533AH-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA533AH-6 in the Locking C Clamp EA533AH-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA533AH-6 ในชุด Locking C Clamp EA533AH-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)