• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locking C Clamp EA533AH-118

Locking C Clamp EA533AH-118

【Product Specifications】
・Material- steel
・Clamp range(mm)-0 to 205
・Opening depth(mm)-250
・Length(mm)-455

Part Number
EA533AH-118
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA533AH-118 in the Locking C Clamp EA533AH-118 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA533AH-118 ในชุด Locking C Clamp EA533AH-118

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)