• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Diamond Grinding Stone EA522NA-2

Diamond Grinding Stone EA522NA-2

【Product Specifications】
・Grits…#600
・Specs…Second cut
・Dim. (mm)…50 x 25 x 5

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA522NA-2

Part Number
EA522NA-2
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522NA-2 in the Diamond Grinding Stone EA522NA-2 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)