• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Semi-Finishing Grinding Stone EA522GB-11

Semi-Finishing Grinding Stone EA522GB-11

【Product Specifications】
・Dim.-176 x 52 x 15mm
・Grits-#1000 for semi finishing
・Application-For grinding of home knife

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA522GB-11

Part Number
EA522GB-11
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522GB-11 in the Semi-Finishing Grinding Stone EA522GB-11 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)