• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Grinding Stone EA522G-22D

Grinding Stone EA522G-22D

【Product Specifications】
・Size-210x70x10mm
・High class emery grinder. Excellent performance to give an edge
・Grain size-#1000
・Accessories-Stand

Part Number
EA522G-22D
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522G-22D in the Grinding Stone EA522G-22D series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA522G-22D ในชุด Grinding Stone EA522G-22D

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)