• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Precision File (Taper) EA521VX-21A

Precision File (Taper) EA521VX-21A

【Product Specifications】
・Full length…140mm
・Roughness…Coarse-grit

Part Number
EA521VX-21A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521VX-21A in the Precision File (Taper) EA521VX-21A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521VX-21A ในชุด Precision File (Taper) EA521VX-21A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)