• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Titanium Coated Precision File EA521VE-2A

Titanium Coated Precision File EA521VE-2A

【Product Specifications】
・Overall length-180mm
・Titanium coating
・One-piece products of EA521VE and VH types
・Shape…Half-round
・Roughness…Coarse-grit

Part Number
EA521VE-2A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521VE-2A in the Titanium Coated Precision File EA521VE-2A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521VE-2A ในชุด Titanium Coated Precision File EA521VE-2A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)