• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Diamond Bending File Set (6 Pcs) (One-Ended) EA521S-6

Diamond Bending File Set (6 Pcs) (One-Ended) EA521S-6

【Product Specifications】
・Full length-140mm
・Grits-#200
・Flat, triangle, Square, Elliptical, Round, Power spring, 1 pc each
・Suitable for deburring dies
・Suitable for small spaces compared to the files for dies
・6 different shape set

Part Number
EA521S-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521S-6 in the Diamond Bending File Set (6 Pcs) (One-Ended) EA521S-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521S-6 ในชุด Diamond Bending File Set (6 Pcs) (One-Ended) EA521S-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)