• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Coating Iron Work File (Round) EA521PT-250G

Coating Iron Work File (Round) EA521PT-250G

【Product Specifications】
・Material-Alloy tool steel (SKS-8)
・With a handle
・Double-ended
・With the surface hardness of HV900(HRC67), this tool supports soft to hard materials including wood, plastics, aluminum, copper, dies, stainless steel.
・Roughness…Second cut
・Blade length…250mm
・Dia.…10mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA521PT-250G

Part Number
EA521PT-250G
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521PT-250G in the Coating Iron Work File (Round) EA521PT-250G series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)