• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Coating Iron Work File (Half-Round) EA521PT-250E

Coating Iron Work File (Half-Round) EA521PT-250E

【Product Specifications】
・Material-Alloy tool steel (SKS-8)
・With a handle
・Double-ended
・With the surface hardness of HV900(HRC67), this tool supports soft to hard materials including wood, plastics, aluminum, copper, dies, stainless steel.
・Roughness…Second cut
・Blade length…250mm
・Dia.…25mm

Part Number
EA521PT-250E
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521PT-250E in the Coating Iron Work File (Half-Round) EA521PT-250E series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521PT-250E ในชุด Coating Iron Work File (Half-Round) EA521PT-250E

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)